Hvad stiller man op med et dødsbo?

At stå med et dødsbo er vanskeligt. Sorgen i sig selv er nok til at gøre det en nærmest uudholdelig situation at være i for et menneske. Men oveni sorgen kommer også en lang række praktiske og juridiske forhold, der skal tages stilling til. Ja, det hele kan godt virke lidt overvældende. Så overvældende, at man får lyst til at slå ud med armene eller blot gå alene med sin sorg. I denne artikel skal vi kigge nærmere på, hvad man egentlig stiller op med et dødsbo. Der gøres dog særskilt opmærksom på, at denne artikel næppe er en erstatning for juridisk rådgivning – for der kan være nuancer og forhold, der gør, at ting beskrevet i denne artikel afviger fra sandheden i det konkrete tilfælde.

Hav en advokat med på siden

Hvis du synes det er en kompliceret situation at stå i, kan det være en god idé at få vejledning til din boopgørelse af en erfaren advokat, der har bred forståelse for de relevante regler og forhold, der gør sig gældende i det dødsbo, du er beskæftiget med. På den måde får du en advokat med på sagen, som du kan stille dine spørgsmål til, og som har tid og lyst til at hjælpe dig. For der kan være mange forhold i et dødsbo, som kan være ganske komplekse. Der er nemlig mange spørgsmål, som grænser op til dødsboet – eksempler herpå kan være skatteforhold i forhold til arven, fortolkning af testamenter, hvem skal arve hvad, samt hvordan man praktisk talt foretaget opgørelsen og får styr på de relevante og påkrævede dokumenter. Du vil helt sikkert takke dig selv for det, hvis du vælger at få en professionel advokat med til at hjælpe dig med det dødsbo, som du og din familie står og skal behandle.

Få evt. din egen advokat

Hvis behandlingen af dødsboet giver anledning til uenigheder mellem arvinger, kan der være grund til at antage sin egen advokat. Når du har din egen advokat, er du sikker på, at denne advokat varetager dine og kun dine interesser. Det kan for eksempel være relevant at antage egen advokat, hvis du mener, at du bliver snydt for arv, at der er uenighed om fortolkning af ordlyden i et testamente, eller at du på anden måde mener at have en bedre ret, end hvad der umiddelbart bliver gjort antræk til, at du skal have.