Elegant afslutning på taget med JUAL Roofline murkronesystem

Afslutningen på toppen af facaden udgøres af murkronen, der giver bygningen et markant udtryk. Derfor kan en elegant og let afslutning medvirke til at understrege en bygnings æstetiske kvalitet med en “stram” kantløsning.

Med JUAL Roofline Murkronesystem opnår du løsninger, der på mange områder kan øge og forstærke bygningens designmæssige udtryk. JUAL Roofline bruges som murkrone-inddækning med 6° indgående hældning, hvor der ønskes et flot og ensartet udtryk.

Det helt unikke ved murkronesystemet Roofline er, at det repræsenterer en ”standard” tilgang til at inddække en murkrone – dog med fokus på en hurtig og simpel montagetid med det unikke klik-system. Når beslagene er monteret, bliver profilerne klikket ned over som låsefunktion – enkelt og nemt. De enkelte dele i murkronesystemet er naturligvis fra JUAL’s fabrik tilpasset dimensionerne på den enkelte bygning, men derudover så tilpasses delene til at inddække murkronen af montøren på stedet. Hermed kan vi imødekomme de helt unikke tilpasningskrav hver enkelt bygning altid repræsenterer i hvert enkelt hjørne, længde eller andre detaljer.

Afslutningen på toppen af bygningen er vigtig

Murkronen er med til at skåne murværket eller tagkonstruktionen, og giver et flot resultat til den mur eller det tag, som murkronen sidder på. Derudover fungerer murkronen også som beskyttelse og afdækning af tagkonstruktioner, og sikrer at der ikke kommer fugt i konstruktionen.

JUAL har i mange år produceret murkroner på specielle mål og med specielle udtryk. Det kan JUAL stadig levere, hvis det ønskes. Med murkroneinddækningen JUAL Roofline findes der nu et produkt, som kan specificeres og monteres på langt de fleste bygninger.

Det vil sige, at pris og leveringstid i stort omfang kendes fra start, og arkitekt eller montør kan forudse arbejdets proces meget bedre end tidligere, når der efterspørges på en specialløsning.

  • Mulighed for individuel tilpasning til alle typer af murkroner
  • Kan monteres på murkroner med varierede bredde
  • Minimal tilpasning ved hjørner, endebunde og opbuk, fordi systemet indeholder produkter, der forberedte til det.
  • Produkterne i systemet er fremstillet efter certificerede standarder – det sikrer en lang holdbarhed.