Checkliste ved bodeling i forbindelse med skilsmisse

Det at vælge en skilsmisse som den eneste reelle udvej er en kæmpe men i den grad også vanskelig beslutning at tage, som tilmed medfører en masse juridiske, praktiske, økonomiske og følelsesmæssige udfordringer.

Der er mange, der bliver overraskede over, hvor mange ting man egentlig skal være opmærksom på, når man bliver skilt og for at forberede dig på dette, kommer der her en checkliste ved skilsmisse, i form af 7 vigtige ting som du skal være opmærksom på for at gøre det hele en smule mere overskueligt for alle involverede.

7 vigtige ting

Generelt er det sådan, at når to personer indgår i et ægteskab, så opstår der en form for fælleseje logik. Altså en logik der tager udgangspunkt i, at de værdier og gæld som måtte være blevet indbragt i og opsamlet under ægteskabet, er fælles. Og netop af denne årsag afføder skilsmisser et stort behov for en bodeling, der ganske sort på hvidt angiver, hvordan diverse ting og værdier skal deles.

Når bodelingen skal afgøres, kan det gøre en kæmpe forskel, hvis man har sat sig ind i tingene på forhånd, og netop derfor kommer der her 7 konkrete og brugbare råd til, hvad du som minimum skal have med i dine overvejelser, når du går i gang med bodeling i forbindelse med din skilsmisse.

Passiver og aktiver – tilstræb en fair fordeling

Denne overvejelse kommer særligt an på, hvordan I under jeres ægteskab har indrettet jer økonomisk, og derfor er der nogle spørgsmål, man kan stille. Her er et lille udpluk:

  • Har I oprettet en ægtepagt med særeje eller skilsmissesæreje over alle værdier eller kun bestemte værdigenstande?
  • Ønsker den ene at udtage bestemte aktiver?
  • Kan I godkendes af bank og realkredit til at overtage gælden i boligen?

Få en skilsmisseadvokat – det skaber ro og tryghed

Ved at gøre dette får du en kompetent og personlig rådgiver, der kan sørge for at levere en målrettet rådgivning specielt til dig og din situation.

Lige børn leger bedst – økonomisk ligedeling af delingsformuen

Undtagelser, der bekræfter ligedeling

Eksempler på dette kan være rimelige pensionsordninger, der ikke længere deles ved skilsmisse, etableret særeje eller skilsmissesæreje.

Udtagelse af aktiver – få klarhed over din (fortrins)ret

Som udgangspunkt lyder det sådan, at den ægtefælle der står, som ejer har fortrinsret til at udtage aktivet.

Misbrugs- og reguleringskrav – dit “værn” mod økonomisk uret

Har du mistanke om misbrug eller misvedligeholdelse af jeres delingsformue, kan der altså være både penge og retfærdighed at hente.

Rådighedsfratagelse

Skifteretten har mulighed for at fratage ejerægtefællen et aktiv, hvis der skulle være en risiko for, at ejerægtefællen misbruger eller misligholder aktivet.